26.05.2022

Вартість природного газу на європейских хабах (день наперед):

TTF – 80.71 EUR/MWh ($911) ((+1.0%)

THE – 80.66 EUR/MWh ($910) ((+1.6%)

CEGH – 85.01 EUR/MWh ($960) (-0.6%)

PEG – 76.94 EUR/MWh ($868) (-0.1%)

Вартість природного газу на європейских хабах (ф'ючерси на червень):

TTF – 87.78 EUR/MWh ($992) (+3.8%)

THE – 87.93 EUR/MWh ($993) (+4.0%)

CEGH – 91.23 EUR/MWh ($1031) (+4.0%)

PEG – 80.78 EUR/MWh ($913) (+4.8%)

Державно-приватне партнерство як ефективний інструмент для залучення інвестицій

20/09/16

Асоціація газовидобувних компаній України виступає за налагодження ефективного державно-приватного партнерства як найбільш перспективного шляху розвитку вітчизняної газовидобувної галузі.

Переконані, що залучення приватного капіталу, як вітчизняного так і іноземного у газовидобувний сектор, разом із сучасними технологіями та провідними управлінськими практиками, зможе привнести прозорість у галузь та сприятиме послабленню впливу таких негативних явищ, як корупція та політичний тиск на газовидобувні компанії.

Одним з найбільш розповсюджених та зрозумілих для міжнародних інвесторів інструментів співробітництва з державою є угоди про розподіл продукції (УРП), сотні яких було укладено по всьому світу (майже 80 країн) за останні півстоліття. Суть такого співробітництва полягає в тому, що держава зберігає право власності над надрами, але створює достатній стимул для залучення інвестицій у розвідку та видобуток задля того, щоб зацікавити бізнес взяти на себе значні ризики.

Зважаючи на новини, що останнім часом активно з’являються у засобах масової інформації щодо необхідності та доцільності широкого застосування УРП до родовищ, які знаходяться в управлінні державних газовидобувних компаній, ми вирішили заявити про наступне.

Угоди про розподіл продукції у світовій практиці, як правило, застосовуються до нерозвіданих родовищ, перспективи та потенціал яких є ще невідомим ані державі, ані інвестору на стадії укладання угоди. Ми не знайшли широко розповсюдженої практики за якою б подібні угоди УРП використовувалися для розвитку вже розроблених та експлуатованих родовищ. Логіка підказує, що оптимальне використання такої моделі можливе лише для реалізації нових ризикованих проектів (greenfields) або виснажених родовищ, для подальшої розробки яких необхідне застосування ексклюзивних та дорогих технологічних рішень. Для жодного акціонера, чи то держави, чи то приватного інвестора: не має економічного сенсу ділитися активами "з нульовим ризиком", які не потребують інвестицій та справно генерують прибуток. Згубність такої необґрунтованої співпраці для держави вже доведена сумнозвісними оборудками навколо договорів спільної діяльності, які повністю скомпрометували в Україні цей доволі розповсюджений у світі вид державно-приватного співробітництва.

Так, дійсно, державні підприємства успадкували левову частку газових покладів, консолідувавши більше 90% запасів та ресурсів країни. В силу низки причин, зокрема регульованих низьких цін на газ, частина цих запасів не розроблялася ефективно багато років і зараз знаходиться лише на початковій стадії розробки. Видобуток із таких родовищ є надскладним та витратним з точки зору необхідних грошей та часу, а також несе великі ризики, які доцільно поділяти з досвідченими та фінансово спроможними інвесторами. Водночас, ми переконані, що будь-яке партнерство з державними компаніями повинно обиратися безпосередньо підприємством-ліцензіатом спільно із державою на максимально відкритих конкурсах із залученням досвідчених професійних консультантів та поважних радників. Тільки у такий прозорий та рівновіддалений спосіб Україна спроможна залучити значний інвестиційний капітал, якого потребує газовидобувна галузь країни задля досягнення заявленої енергетичної незалежності у 2020 році.

Аналітика
21/05/22

 Асоціація газовидобувних компаній України пропонує вашій увазі щотижневий моніторинг нафтогазо...

14/05/22

 Асоціація газовидобувних компаній України пропонує вашій увазі щотижневий моніторинг нафтогазо...

13/05/22

Презентація виконавчого директора Асоціації Артема Петренка під час щорічного зібрання Central-Easte...

07/05/22

Асоціація газовидобувних компаній України пропонує вашій увазі щотижневий моніторинг нафтогазовидобу...

30/04/22

Асоціація газовидобувних компаній України пропонує вашій увазі щотижневий моніторинг нафтогазовидобу...